In onze protocollen kunt u alle actuele informatie lezen

Protocollen en documenten

Vind hier documenten en protocollen over ouderenzorg:

Hulpmiddelen:

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van 1,5 lijnszorg als een gewaardeerd en vernieuwend zorgconcept tussen 1e en 2e lijn.

Deze zorg wordt uitgevoerd op de Stadspoli.

Om de samenwerking 1e en 2e lijn verder te stimuleren en samen te verkennen hoe de juiste zorg op de juiste plaats nog beter vorm kan krijgen, zijn ZIO, RHZ en MUMC+/Transmuraal Paramedische Zorg (TPZ) op zoek naar nieuwe aanvullende ideeën.

Door deze ideeën middels het bijgaande formulier op een centrale plek te verzamelen, kunnen we ervoor zorgen dat deze met al de nodige basisinformatie op de juiste overlegtafels besproken worden. Zo kunnen we het concept proberen vorm te geven en de aanvullende randvoorwaarden zoals personeel en financiën in kaart te brengen.

In het MUMC+ is ook een zelfde soort beschikbaar, zodat zowel huisartsen als specialisten de kans krijgen hun idee in te brengen.

Ook ideeën die alleen binnen de huisartsenzorg kunnen worden vormgegeven zijn welkom.

De locatie waar de zorg mogelijk geleverd wordt, kan de Stadspoli zijn, maar ook andere locaties zijn nader te onderzoeken.  

Maar het begint bij een idee! Klik op de link om het aanvraagformulier in te dienen.

https://forms.office.com/e/bhbze6tL0Q