ZIO werkt samen met de huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland en met andere zorgverleners aan goede eerstelijnszorg.
Een voorbeeld van deze samenwerking is het organiseren van zorg voor kwetsbare ouderen en voor mensen met een chronische aandoening of met psychische problemen. Dit doen we in de vorm van zorgprogramma’s.
Indien u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt uw huisarts de mogelijkheden met u.

In Maastricht-Heuvelland zijn zorgprogramma’s ontwikkeld voor:

 • Mensen met een chronische aandoening:
  • Astma
  • COPD (een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem);
  • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
  • Hart- en vaatziekten (HVZ), hoge bloeddruk, hoog cholesterol en reumatoïde artritis
  • Boezemfibrilleren en hartfalen (AF/HF);
 • Kwetsbare ouderen
 • Geestelijke gezondheidszorg (volwassenen GGZ)
 • Jeugdzorg

Meer informatie over deze zorgprogramma’s treft u hier aan.

Wanneer u samen met uw huisarts kiest voor behandeling en begeleiding vanuit een zorgprogramma, werken verschillende zorgverleners binnen en buiten uw huisartsenpraktijk samen. De betrokken zorgverleners hebben daarbij beperkte toegang tot uw medisch dossier.

Kosten

Voor de regio Maastricht- Heuvelland zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over de kosten van de ketenzorg.
De zorgverzekeraar betaalt in 2020 de volgende bedragen per patiënt in het zorgprogramma:

Astma €219,30
COPD €186,51
DM2 €359,88
HVZ €162,95
VVR €101,95
Ouderenzorg €711,76

Met deze bedragen zullen alle betrokken zorgverleners binnen de ketenzorg worden betaald.
Het bedrag is vrij van eigen risico, dus wordt in zijn geheel door de zorgverzekeraar vergoed. Aanvullende diagnostiek zoals X-thorax valt wel onder eigen risico.

Gezamenlijk medisch dossier

Om u een goede (medische) behandeling en zorg te geven is het noodzakelijk dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een medisch dossier. De gegevens over de zorg voor uw chronische aandoening worden geregistreerd in een gezamenlijk digitaal patiëntendossier (MediX). U mag rekenen op een zorgvuldige verslaglegging in dit dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en ZIO, die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien. De andere zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn, dient u eenmalig toestemming te geven voor toegang tot uw patiëntendossier. Zij zullen dit met u bespreken.

Heeft u vragen over uw gezamenlijk medisch dossier, dan kunt u contact opnemen met de
huisartsenpraktijk.

Meer informatie

Meer informatie treft u aan in: