Zorg nodig en op zoek naar een zorgverlener in Maastricht-Heuvelland?

Zoek uw zorgverlener

De huisartsen van de regio Maastricht en Heuvelland zijn georganiseerd in de vereniging regionale huisartsenzorg (RHZ). Het doel is om goede zorg (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor de patiënten in deze regio, nu en in de toekomst, te kunnen garanderen.
Een overzicht van de huisartsen in de regio Maastricht en Heuvelland, treft u hier aan.

In de huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners Somatiek en Praktijkondersteuner GGZ. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf.

Fy’net is een organisatie / samenwerkingsverband van en voor fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijn in Maastricht-Heuvelland.
Een overzicht van de fysiotherapeuten praktijken die zijn aangesloten bij Fy'net treft u hier aan. U kunt hier selecteren op specialisme en postcode.

Die'net is een netwerk van eerstelijns diëtisten praktijken met als werkgebied Maastricht en Heuvelland, en biedt uniforme, kwalitatief hoogwaardige, diëtistische en preventieve zorg voor de inwoners van Maastricht en Heuvelland.
Een overzicht van de diëtisten praktijken die zijn aangesloten bij Die’net treft u hier aan.

 

Zoek uw zorgverlener per keten

Binnen de ketenzorg Diabetes werkt de huisarts en de praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners die een contract met ZIO hebben.

Huisartsen

Alle huisartsen in de regio Maastricht Heuvelland hebben een contract met ZIO. Een overzicht van deze huisartsen treft u hier aan. In de huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners Somatiek. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf. 

Diëtisten

De diëtisten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Diabetes treft u hier aan.

 

Optometristen

De optometristen die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Diabetes treft u hier  aan. 

Pedicures

De pedicures die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Diabetes treft u hier aan. 

Podotherapeuten

De podotherapeuten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Diabetes treft u hier aan. 

Diabetesverpleegkundigen

De diabetesverpleegkundigen die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Diabetes treft u hier  aan.

Contactpersoon: Frank Amory

Binnen de ketenzorg Astma/COPD werkt de huisarts en de praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners die een contract met ZIO hebben.

Huisartsen

De huisartsen in de regio Maastricht Heuvelland hebben een contract met ZIO. Een overzicht van deze huisartsen treft u hier aan. In de huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners Somatiek. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf. 

Diëtisten

De diëtisten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten COPD/Astma treft u hier aan. 

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten COPD/Astma treft u hier aan. 

Contactpersoon: Frank Amory

Binnen de ketenzorg Hart- en Vaatzieken werkt de huisarts en de praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners die een contract met ZIO hebben.

Huisartsen

De huisartsen in de regio Maastricht Heuvelland hebben een contact met ZIO. Een overzicht van deze huisartsen treft u hier aan. In de huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners Somatiek. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf. 

Diëtisten

De diëtisten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen de keten Hart- en Vaatzieken treft u hier aan. 

Huisartsen met contract atriumfibrilleren en hartfalen

De huisartsen die een contract met ZIO hebben voor het programma ‘Atriumfibrilleren en hartfalen’ treft u hier   aan.

Contactpersoon: Frank Amory

Binnen de het zorgprogramma voor Ouderen werkt de huisarts en de praktijkondersteuner samen
met andere zorgverleners die een contract met ZIO hebben.

Huisartsen

De huisartsen die een contract met ZIO hebben voor het zorgprogramma Ouderenzorg treft u hier  aan. In deze huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners Ouderenzorg. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf. 

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen het zorgprogramma Ouderenzorg treft u hier aan. 

Apothekers

De apothekers die in de regio Maastricht-Heuvelland werken binnen het zorgprogramma Ouderenzorg treft u hier  aan. 

Contactpersonen: Maud van Hoof en Frank Amory

Huisartsen

De huisartsen die een contract met ZIO hebben voor een Praktijkondersteuner GGZ treft u hier  aan. In de huisartsenpraktijken werken Praktijkondersteuners GGZ. De namen van deze medewerkers kunt u terugvinden op de websites van de huisartsenpraktijken zelf.

GGZ consultatie huisartsenpraktijk

Het streven is om zoveel mogelijk cliënten met lichte tot matige psychische klachten in de huisartsenpraktijk te begeleiden c.q. te behandelen. Om de huisarts en de POH GGZ hierbij te ondersteunen is er de mogelijkheid om een expert ( o.a. GZ psycholoog, psychiater) te consulteren.
Een overzicht van deze GGZ-partners treft u hier aan. 

Contactpersoon: Bart Bongers

De GGZ aanbieders die een contract Generalistische Basis GGZ via ZIO hebben, treft u hier aan.