In de toekomstvisie van ZIO staat centraal dat de zorg –ook op de lange termijn- voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, van kwalitatief hoog niveau en duurzaam moet zijn.

We hebben inmiddels een positie als voorloper in innovatieve ontwikkelingen in de regio, die onder meer door de proeftuin Blauwe Zorg van VWS tot uitdrukking komt (zie www.blauwezorg.nl). We ondernemen de activiteiten of projecten samen met onze achterban en onze ketenpartners en evalueren deze regelmatig met wetenschappelijk onderzoek. Daarom onderhouden we nauwe contacten met universiteiten.

ZIO wil zich ook in de toekomst blijven onderscheiden op kwaliteit en innovatie, maar zal ook doelmatigheid blijven stimuleren. We zullen regionale strategische allianties continueren en verder aangrijpen om samenwerking en duurzaamheid in de zorg na te streven. Daarom integreren we onze eerstelijnszorg bijvoorbeeld steeds meer met het sociale domein, het ‘voorliggend veld’, en organiseren we samenwerking met de relevante organisaties (formeel en informeel) in de wijk.

Voor meer informatie over de ontwikkeling en implementatie van innovatieve zorgconcepten door ZIO, klik hier.