Onze Missie

“Het optimaliseren van de ervaren gezondheid van alle burgers in Maastricht-Heuvelland door het bevorderen van toekomstbestendige eerstelijnszorg”

Om deze missie  te realiseren, acteren wij vanuit de kernwaarden:

  • duurzaam, kwalitatief, toegankelijk, toekomstbestendig, innovatief, populatie- wijk- en regio gericht, positieve gezondheid en werkplezier

ZIO positioneert zich als een partij die betrouwbaar, van hoge kwaliteit, innovatief, verbindend, grenzeloos, samenwerkend op basis van gelijkwaardigheid en maatschappelijk verantwoord is

 Onze Visie

“Als innovatieve eerstelijnszorgorganisatie, dragen wij vanuit onze kennis en expertise bij aan de 24/7 huisartsenzorg en werken vanuit gelijkwaardigheid samen met huisartsen in Maastricht-Heuvelland, andere aangesloten zorgprofessionals en stakeholders. Wij stimuleren, organiseren en faciliteren multidisciplinaire domein overstijgende samenwerking tussen zorgprofessionals.”