De farmacotherapeutische zorg binnen het ZIO werkgebied wordt geoptimaliseerd om kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren

Farmacie

Klik hier voor het Samenwerkingsdocument huisarts en apotheker

Prestatie resultaatbeloning: indicator FTO 

 

Longformularium
Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Longformularium.

Diabetesformularium
Klik hier voor meer informatie over het Diabetesformularium 

CVRM formularium
Klik hier voor meer informatie over het CVRM formularium

Per 1 januari 2018 is het mogelijk om met het elektronisch voorschrijfsysteem ‘Prescriptor’ te gaan werken.

Waarom Prescriptor?

De regio heeft de ambitie om de farmaceutische zorg te optimaliseren (kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid). Het longformularium is o.a. in het kader hiervan ontwikkeld en afgelopen jaar geïmplementeerd in de regio. In het voorjaar van 2017 heeft een student farmakunde een knelpunten analyse gemaakt. Conclusies uit haar onderzoek zijn: men is overwegend positief over het formularium.

Knelpunten:

 • Het past nog niet in de dagelijkse routine
 • Het ICT systeem is onvoldoende ondersteunend
 • ZIO is daarom gaan kijken naar mogelijkheden om dit beter te ondersteunen, zodat jullie geholpen wordt in het voorschrijven van voorkeursgeneesmiddelen.
 • Wat is Prescriptor?

Prescriptor is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten. Dit EVS geeft snel en op eenvoudige wijze toegang tot een uitgebreid kennisaanbod. Prescriptor onderscheidt zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Het is geïntegreerd in het medisch patiëntdossier, geeft beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen.

Prescriptor ondersteunt in:

 • Voorschrijven door navigeren,
 • Medicatieveiligheid, intelligent schakelen in de medicatieketen
 • Kennismanagement, kennisontwikkeling en implementatie
 • Voor verdere informatie zie: http://www.prescriptor.nl/

Wat is het voordeel voor de huisartsenpraktijk:

 • Medicatie veiligheid
 • Ondersteuning in keuzes medicamenten
 • Ondersteuning in volgen van formularia
 • Kwaliteit van voorschrijven stijgt
 • Foute doseringen daalt
 • Foute voorschriften daalt
 • Beter opvolgen van de richtlijn
 • Doelmatigheid stijgt

Wat is het voordeel voor de patiënt:

 • Medicatie veiligheid

Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jodie Schobben j.schobben@zio.nl

Documenten:

Klik hier voor een instructiefilm.