Om mensen binnen de ketenzorg, op de Stadspoli of elders in zorg, nog beter te kunnen helpen, werkt uw huisartsenpraktijk mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden anonieme gegevens van alle mensen die zorg ontvangen gebruikt die de zorgverleners verzamelen en registeren in het digitaal patiëntendossier (MediX). Niemand weet dus dat het om u gaat. Deze anonieme gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, landelijke registraties en voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Uw ervaringen met de ontvangen zorg zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Uw huisartsenpraktijk en/of ZIO vraagt patiënten daarom op verschillende momenten naar hun mening en om deel te nemen aan evaluaties van de geleverde zorg.
Deelname is vrijwillig en antwoorden worden anoniem verwerkt. Heeft u vragen of ontvangt u liever geen uitnodiging voor een evaluatie, dan kunt u dat kenbaar maken bij ZIO (info@zio.nl / T: 043 – 3506910). ZIO geeft dit ook door aan uw huisartsenpraktijk, zodat u niet wordt benaderd.