De zorg in Nederland is volop in beweging. Bij al deze bewegingen zijn de gevolgen voor de huisarts, als spin in het zorg-web, duidelijk voelbaar en merkbaar. Het is een opdracht voor ZIO, als eerstelijnszorgorganisatie, om huisartsenpraktijken hierbij zo veel mogelijk ondersteuning te bieden, te anticiperen op veranderingen en proberen de huisarts hierbij te ontlasten.

Dit vergt een nauwe verbondenheid met de regionale huisartsen. Door het gesprek aan te gaan met huisartsen, via werkgroepen, via bestuur en bestuursgroepen worden signalen doorgegeven en in samenwerking met de huisartsen binnen ZIO vorm gegeven. Een taak die inmiddels veel verder gaat dan alleen de ontwikkeling van zorgprogramma’s en het verzorgen van scholingen.

Tegelijkertijd probeert ZIO met andere regionale zorgpartners, de kwaliteit van de zorg, de beschikbaarheid en toegankelijkheid mede te ondersteunen. Dit doen we ook door het ontwikkelen en implementeren van innovatieve projecten en zorgconcepten. In dit alles wordt de zorgverzekeraar en, indien nodig, gemeente in een vroeg stadium betrokken.

In het betaalbaar en toegankelijk houden van ons zorgsysteem, zullen de veranderingen de komende jaren niet minder worden. Een opdracht dus voor ZIO om hierin, nauw verbonden met de zorgverleners, mee te veranderen, mee te denken en mee te ondersteunen.

Voor meer informatie over de ontwikkeling en implementatie van innovatieve zorgconcepten door ZIO, klik hier.