Bij ZIO zijn ruim 84 huisartsen aangesloten, die werken in 54 huisartsenpraktijken. ZIO heeft als doel om u als huisartsenpraktijk te ondersteunen in het gezamenlijk realiseren van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg voor uw patiënten.

Dit doen we door het ontwikkelen van zorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening of met psychische klachten (GGZ) en voor kwetsbare ouderen. Deze programma’s ontwikkelen we samen met (kader)huisartsen en andere disciplines die betrokken zijn bij het zorgproces. Wij maken over deze zorg ook samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners/organisaties zowel binnen als buiten de eerste lijn.

Wat kunnen we nog meer voor u betekenen?

  • ZIO organiseert scholingen voor u en voor de medewerkers binnen uw huisartsenpraktijk.
  • ZIO besteedt continue aandacht aan evaluatie en onderzoek om inzicht te krijgen in de effecten van deze zorgprogramma’s.
  • ZIO kan u facilitair ondersteunen door middel van de collectieve inkoop van een aantal praktijkgerelateerde producten of door een P&O abonnement. Daarnaast biedt ZIO ondersteuning bij een vacature of vervanging in de praktijk en door middel van de inzet van een praktijkmanager.
  • ZIO draagt zorg voor de ondersteuning en begeleiding van uw huisartsenpraktijk om het doel van gecertificeerde praktijken volgens het HaZo24 model te bereiken en dit te continueren.
  • ZIO innoveert zodat de patiënt de beste zorg krijgt op de juiste plek. Dit doen we actief aan de hand van het opzetten van innovatieve organisaties zoals Tipp en de Stadspoli, maar ook door het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende projecten als Blauwe zorg in de wijk, Ziektelastmeter en Prescriptor.