Zorgverleners en medewerkers doen hun uiterste best om alle activiteiten rondom zorg en bedrijfsvoering zo goed mogelijk te organiseren, maar toch kan het gebeuren dat ongewenste situaties ontstaan en dat deze leiden tot mogelijke risico’s of irritaties voor patiënt, medewerker of bedrijfsvoering.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt voor de duur van 36 maanden bewaard.

Voor patiënten

Klik hier voor meldformulier.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitscoördinator en besproken met en interne commissie. De kwaliteitscoördinator bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen een termijn van maximaal 4 weken en communiceert de ingezette actie en de afhandeling.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 8 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van uw klacht met de afgesproken actie. Het uitvoeren van de verbetermaatregel kan soms langere tijd in beslag nemen, in verband de overlegstructuren waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als patiënt kunt u zich ook nog richten tot de landelijke beroepsorganisaties: