De organisatie van de gezondheidszorg in de regio Maastricht-Heuvelland kenmerkt zich al jaren als innovatief en vooruitstrevend. De lange traditie van transmurale samenwerking, sinds eind jaren ’70, is daar een belangrijke basis voor. Sinds 2013 is de regio door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) aangemerkt als proeftuin voor het anders organiseren van de gezondheidszorg, ofwel Blauwe Zorg. Binnen de proeftuin Blauwe Zorg worden op verschillende gebieden innovaties ingezet, waaronder de stadspoli’s, het transmuraal longformularium en de blauwe wijk. Ook de transitie van het leveren van geprotocolleerde zorg aan chronische zieke patiënten tot het leveren van zorg op maat, is één van de huidige aandachtspunten.

ZIO is een dynamische eerstelijns zorgorganisatie in de regio Maastricht-Heuvelland. ZIO ondersteunt huisartsen (stichting RHZ), fysiotherapeuten (FY’net) en diëtisten (Die’net) in zijn of haar praktijk teneinde de kwaliteit en duurzaamheid van de zorg te optimaliseren. De taken van ZIO werden in de loop van de jaren uitgebreid van het ontwikkelen en implementeren van ketenzorgprogramma’s naar het breder ondersteunen van de verschillende ketenpartners (o.a. Kwaliteit & Scholing, P&O, Facilitair, Vastgoed). Om dit beleid te realiseren en te evalueren voert ZIO al een aantal jaren verschillende activiteiten uit op het gebied van evaluatie en onderzoek. Naast de uitvoer van evaluaties en onderzoeken binnen de eigen organisatie participeert ZIO ook in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, veelal in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Als onderdeel van de continue monitoring en evaluatie van zorgvernieuwingen verzorgt ZIO spiegelinformatie voor ketenpartners. Daarnaast biedt ZIO stageplekken voor het uitvoeren praktijkgerichte evaluaties en onderzoek. In de afgelopen jaren hebben verschillende geneeskunde, gezondheidswetenschappen en HBO studenten stage bij ZIO gelopen en diverse onderzoeken uitgevoerd.

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten binnen de ZIO regio vindt u hier.

Een overzicht van alle afgeronde onderzoeksprojecten binnen de ZIO regio vindt u hier.