De huisartsenpraktijken van tegenwoordig zijn kleine bedrijven met toenemende regeldruk door o.a. veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden, meer personeel en toenemende zorgvraag. Als huisarts moet je steeds meer regelen en managen waardoor minder tijd overblijft voor de primaire taak; het leveren van zorg. Steeds meer praktijken hebben dan ook een praktijkmanager. Het doel van de praktijkmanager is ‘de professional ontzorgen’, door te ondersteunen bij niet-patiëntgebonden activiteiten, het realiseren en borgen van kwaliteitsverbetering en het bevorderen van de samenwerking in de 1e lijn. Door de inzet van deze ondersteuning wordt de effectiviteit (op inhoud en proces) vergroot en heeft de huisarts meer tijd en ruimte om zich te richten op zijn primaire taak.

De aandachtsgebieden van de praktijkmanager zijn: kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financieel, middelen (facilitair/automatisering) en samenwerking in- en extern. Er wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de rol van praktijkmanager. Dit is afhankelijk van de verschillende soorten huisartspraktijken en wensen van de huisarts(en). Dit is goed want ‘de’ praktijkmanager bestaat niet. Er moet vooral worden gekeken naar waar de huisartsenpraktijk en/of de huisarts behoefte aan heeft. Voor iedere praktijk is een oplossing op maat mogelijk en nodig en hierbij kan ZIO de huisartsenpraktijk faciliteren.

Waarom een praktijkmanager via ZIO?
• ZIO heeft met bovenstaande rekening gehouden door meerdere praktijkmanagers in dienst te nemen met elk hun expertise op een bepaald aandachtsgebied. Door de diverse achtergronden van de praktijkmanagers kan kennis en kunde onderling worden uitgewisseld en ingezet.
• Het is efficiënter omdat de praktijkmanagers nauw met elkaar samen werken en bepaalde taken kunnen worden verdeeld zodat niet in iedere huisartsenpraktijk hetzelfde moet worden uitgezocht.
• De ‘best practice’ ervaringen kunnen (met toestemming) worden uitgewisseld.

Wanneer praktijkmanagement via ZIO wordt afgenomen is de inzet per normpraktijk (2168) 4,5 uur per week ten opzichte van 3 uur per week wanneer een individuele praktijk dit via VGZ contracteert.

Voor meer informatie over Praktijkmanagement, klik hier.