Registratie van ketenzorg
De zorg binnen de ketenzorg wordt geregistreerd in MediX, het keteninformatiesysteem (KIS) in de regio Maastricht Heuvelland. Voor alle betrokken zorgverleners is de gezondheidstoestand van de patiënt inzichtelijk. Naast het registreren van de zorg wordt MediX ook gebruikt voor kwaliteitsverbetering en financiering van de zorg.

Medix
Gezamenlijk medisch dossier (MediX)
MediX, onderdeel van X-Ample Technology BV, is een keteninformatiesysteem (KIS) dat sinds 2006 in de regio Maastricht-Heuvelland wordt ingezet voor het volgen en begeleiden van patiënten met een chronische aandoening. De zorg geleverd vanuit de stadspoli en vanuit de huisartsgeneeskundige en generalistische basis GGZ wordt ook in MediX geregistreerd. MediX is ontwikkeld in opdracht van de Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) en wordt in samenwerking met de RHZ en zorggroep ZIO (Zorg in Ontwikkeling) verder doorontwikkeld. Door het registeren in MediX is voor alle betrokken zorgverleners de gezondheidstoestand van de patiënt inzichtelijk. Naast het registreren van de zorg wordt MediX ook gebruikt voor kwaliteitsverbetering en financiering van de zorg.

Medixaccount
Aanvragen
Klik hier voor het aanvragen van een Medixaccount.
Voor het kunnen registreren en inzien van patiëntgegevens hebben wij gegevens van de (toekomstige) gebruiker nodig om te beoordelen of deze bevoegd is deze activiteiten uit te voeren.

Afmelden
Klik hier  voor het afmelden van een Medixaccount. Indien uw werkzaamheden stoppen, bent u niet meer bevoegd voor het registreren en inzien van patiëntgegevens. Het is belangrijk dat u zich dan meteen afmeldt voor Medix.

Helpdesk
Heeft u vragen over het gebruik van MediX of loopt u tegen problemen aan? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder. Ook als u suggesties en/of andere opmerkingen heeft over MediX, kunt u dit doorgeven aan de helpdesk. Onze helpdesk is tijdens werkdagen te bereiken via:

  • Binnen Medix via “Berichten > Helpdesk”
  • E-mail: MediX@zio.nl
  • Telefoon: 043 – 3506910 (secretariaat)

Indien gewenst kunnen wij op afstand meekijken op uw scherm. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het programma Teamviewer. De helpdesk medewerker begeleidt u bij het downloaden van dit programma en de verdere stappen. Klik hier om het meekijk programma te downloaden