RHZ

De huisartsen van de regio Maastricht en Heuvelland zijn georganiseerd in de vereniging Regionale HuisartsenZorg (RHZ). Het doel is om goede zorg (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor de patiënten in deze regio, nu en in de toekomst, te kunnen garanderen. Om dit te realiseren werkt de RHZ nauw samen met andere partijen binnen de gezondheidszorg, zoals onder andere het ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen en apothekers.

Bestuursgroepen

Binnen de RHZ zijn zes bestuursgroepen die bestaan uit maximaal veertien huisartsen van de vereniging. De bijeenkomsten van de bestuursgroepen vinden regelmatig plaats onder leiding van de bestuursgroepvoorzitters.
De taak van de voorzitters van de bestuursgroepen is het bestuur van de vereniging RHZ en de directies van de Stichting Huisartsenpost en ZIO gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het inhoudelijke beleid.

Bestuursadviescommissies

Daarnaast bestaan er binnen de RHZ diverse Bestuursadviescommissies (BAC’s). De leden van een BAC adviseren het bestuur van de vereniging RHZ ten aanzien van speerpunten en aandachtsgebieden die de leden van de vereniging RHZ wezenlijk vinden voor het realiseren van goede huisartsenzorg. De volgende BAC’s zijn operationeel: de BAC Kwaliteit, de BAC Samenwerking, de BAC ICT en de BAC Huisartsenpost. ZIO biedt ondersteuning aan deze BAC’s.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vindt tweemaal per jaar plaats.
De RHZ-huisartsen kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering hun goedkeuring geven aan onder meer de voorgelegde jaarstukken/ activiteitenplannen, benoemingen, voorstellen van bestuur en/ of de leden.

Voor meer informatie klik hier