Voor zorgverleners en zorgpartners

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klik hier voor meldformulier

Melding van incidenten

Het melden van ongewenste gebeurtenissen of incidenten rondom zorgverlening is een mogelijkheid om inzicht te krijgen in wat speelt rondom de zorg voor de patiënt. Het voorkomen van ongewenste situaties die zich in meerdere praktijken voordoen én het herhaaldelijk voorkomen hiervan zijn belangrijk om in kaart te brengen.

Over de afhandeling van de melding willen we graag het volgende toelichten.
Meldingen worden door de VIM coördinator in behandeling genomen, besproken met RHZ bestuur en geregistreerd voor trendanalyse. Wij adviseren u om te allen tijde met de zorgpartner waar de melding betrekking op heeft het gesprek aan te gaan. Het registreren van de melding gebeurt ten behoeve van de trend ontdekking. Indien meldingen herhaaldelijk voorkomen worden hierop acties uitgezet. Indien het een medisch inhoudelijke meldingen betreft over samenwerking met zorgpartners dan zal deze binnen ZIO doorgezet worden naar de juiste afdeling. In dit geval zal u bericht ontvangen over de afhandeling van uw melding. In de overige gevallen wordt u melding alleen geregistreerd, maar zal er geen individuele terugkoppeling plaats vinden.

Het uitvoeren van de verbetermaatregel kan soms langere tijd in beslag nemen, dit in verband met de overlegstructuren waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij vragen u toch te blijven melden, hiermee maken we inzichtelijk hoe vaak een gebeurtenis plaatsvindt en kunnen we ook monitoren of de verbetermaatregelen op termijn effectief zijn.

Voor eventuele correspondentie raden wij u aan het nummer van de melding te registreren.

Uw melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt voor de duur van 36 maanden bewaard.