Voor zorgverleners en zorgpartners

Klik hier voor meldformulier

Het melden van ongewenste gebeurtenissen of incidenten rondom zorgverlening is een effectieve mogelijkheid om inzicht te krijgen wat speelt in de zorg voor de patiënt. Met name het zich blijvend herhalen van ongewenste situaties is een aanleiding om te zoeken naar effectieve maatregelen om risico’s in kaart te brengen en partners in zorg bewust te maken van de effecten op patiënten, zorgverleners en bedrijfsvoering.

De melding wordt in behandeling genomen door de VIM coördinator en besproken met de interne VIM commissie. De VIM coördinator bevestigt de melding binnen een termijn van maximaal 4 weken en communiceert de ingezette actie en de afhandeling.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 6 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van de melding met de afgesproken actie. Het uitvoeren van de verbetermaatregel kan soms langere tijd in beslag nemen, in verband de overlegstructuren waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij vragen u toch te blijven melden, hiermee maken we inzichtelijk hoe vaak een gebeurtenis plaatsvindt en kunnen we ook monitoren over verbetermaatregelen op termijn effectief zijn gebleken.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt voor de duur van 36 maanden bewaard.