Declaraties door ZIO Algemeen

Waarom declareert Stichting ZIO Eerstelijnszorg bij uw zorgverzekeraar?
ZIO Eerstelijnszorg declareert een bedrag bij uw zorgverzekeraar, omdat uw huisarts u heeft
aangemeld voor de ketenzorg. Bij het consult met de huisarts of praktijkondersteuner in de
huisartsenpraktijk heeft u daarover informatie ontvangen (patiëntenfolder ketenzorg – zie ook
www.zio.nl). ZIO Eerstelijnszorg heeft een contract met de zorgverzekeraar en heeft daarin een prijs
afgesproken voor ketenzorg. Het geld dat ZIO Eerstelijnszorg bij de zorgverzekeraar declareert, wordt
gebruikt om de zorg voor mensen met een chronische aandoening te betalen.

Wat declareert Stichting ZIO Eerstelijnszorg?
ZIO Eerstelijnszorg maakt met de zorgverzekeraar ieder jaar afspraken over ketenzorg die aan
mensen met een chronische aandoening kan worden geboden.
Ketenzorg omvat allerlei zorg door verschillende zorgaanbieders. Daarbij kunt u denken aan
huisartsenzorg, maar ook aan dieetadvisering of een consult bij de medisch specialist. Heeft u
bijvoorbeeld suikerziekte en last van uw voeten, dan kan het zijn dat uw huisarts u ook naar de
pedicure of podotherapeut verwijst.
Het bedrag dat ZIO Eerstelijnszorg declareert is een gemiddeld bedrag per patiënt die in de ketenzorg
voor een chronische aandoening is opgenomen. Dit betekent dat bij iedere patiënt, die aan de
ketenzorg deelneemt, hetzelfde bedrag wordt gedeclareerd (onder de noemer ‘Huisartsen hulp’). In
dat bedrag is alle zorg inbegrepen: huisartsenzorg, dieetadvies, consult bij de medisch specialist, et
cetera. Iedere zorgaanbieder ontvangt van ZIO Eerstelijnszorg een vergoeding voor de zorg die hij of
zij levert. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u meer of minder zorg dan gemiddeld is afgesproken.
De gemiddelde prijs per ketenzorg kunt u terugvinden op onze website (www.zio.nl).

Moet ik zelf betalen voor deze zorg?
Nee, ketenzorg wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als huisartsen hulp en zit dus in het
basispakket. De kosten van deze zorg gaan daarom niet van uw eigen risico af.

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Dit kan via het secretariaat 043-3506910 of via e-mail info@zio.nl.

Declaraties door ZIO inzake GGZ

U heeft van uw zorgverzekeraar een declaratieoverzicht gekregen en ziet daarop dat Stichting ZIO
Geestelijke Gezondheidszorg (ZIO GGZ) een bedrag heeft gedeclareerd onder de noemer ‘Huisartsen
hulp’. Uit dit overzicht van de zorgverzekeraar is echter niet duidelijk waar dit precies over gaat.

Hieronder vindt u beknopt uitleg over ZIO GGZ en deze rekening.

Wie is Stichting ZIO GGZ?
Stichting ZIO GGZ is een zorgorganisatie die verpleegkundigen en psychologen (zogenaamde
praktijkondersteuners GGZ) in dienst heeft die de huisartsen in Maastricht en Heuvelland
ondersteunen bij de zorg voor mensen met psychische klachten. Het werkgebied van ZIO GGZ is
gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Margraten-Eijsden. Meer informatie over
ZIO kunt u vinden op onze website.

Waarom declareert Stichting ZIO GGZ bij uw zorgverzekeraar terwijl u niet bij de huisarts bent
geweest?
ZIO GGZ declareert een bedrag bij uw zorgverzekeraar een bedrag van ongeveer € 2,50 (dit verschilt
per verzekeraar en kan sowieso per kalenderjaar wijzigen) voor de beschikbaarheid van de
praktijkondersteuner GGZ in de praktijk van de huisarts, ongeacht of u wel of niet bij uw huisarts op
bezoek gaat. Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisarts. Op basis van deze
inschrijving declareert ZIO GGZ het zogenaamde inschrijftarief. Van onterechte kosten is dus absoluut
geen sprake.

Moet ik zelf betalen voor deze zorg?
Nee, de zorg van de praktijkondersteuner GGZ wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als
huisartsen hulp en zit dus in het basispakket. De kosten van deze zorg gaan daarom niet van uw
eigen risico af.

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Dit kan via het secretariaat 043-3506910 of via e-mail info@zio.nl