Waarom declareren Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting ZIO GGZ bij uw zorgverzekeraar?

Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting ZIO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) declareren elk kwartaal een bedrag bij uw zorgverzekeraar. U ziet dit op uw declaratieoverzicht. Dit bedrag wordt gedeclareerd omdat uw huisarts u heeft aangemeld voor de ketenzorg óf omdat uw huisarts deelneemt in andere zorgprogramma’s die in samenwerking met ZIO en de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. Het kan dus zijn dat u niet deelneemt aan een zorgprogramma en dat er toch een bedrag wordt gedeclareerd. U hoeft dit niet zelf te betalen.

Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting ZIO GGZ dienen namelijk een declaratie in op basis van elke ingeschreven patiënt van uw huisartsenpraktijk. Met het geld dat beide stichtingen hiervoor ontvangen, worden diverse zorgprogramma’s gefinancierd. Deze zorgprogramma’s zijn altijd gebaseerd op afspraken en samenwerkingen tussen ZIO, de zorgverzekeraar en waar nodig uw eigen huisartsenpraktijk.

Moet ik zelf betalen voor deze zorg?

Nee. Alle zorg die Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting ZIO GGZ bij de zorgverzekeraar declareren, wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als huisartsenhulp. Dit wordt volledig vanuit uw basisverzekering vergoed, zonder bijdrage vanuit het eigen risico.

Toelichting:

Ketenzorg
Ketenzorg omvat allerlei zorg door verschillende zorgaanbieders. Daarbij kunt u denken aan huisartsenzorg, maar ook aan dieetadvisering of een afspraak bij de medisch specialist. Heeft u bijvoorbeeld suikerziekte en last van uw voeten, dan kan het zijn dat uw huisarts u ook naar de pedicure of podotherapeut verwijst.
Bij uw afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk heeft u daarover informatie ontvangen (patiëntenfolder ketenzorg – zie hier ).

Stichting ZIO Eerstelijnszorg maakt met de zorgverzekeraar ieder jaar afspraken over ketenzorg. Met de zorgverzekeraar wordt vervolgens een contract afgesloten met daarin prijsafspraken over de ketenzorg. Dat bedrag is een gemiddeld bedrag per patiënt die in de ketenzorg voor een chronische aandoening is opgenomen. Dit betekent dat bij iedere patiënt die aan de ketenzorg deelneemt, hetzelfde bedrag wordt gedeclareerd. In dat bedrag is alle zorg inbegrepen:  huisartsenzorg, dieetadvies, consult bij de medisch specialist, enzovoort.

Het geld dat Stichting ZIO Eerstelijnszorg op basis van de ketenzorg declaraties ontvangt, wordt gebruikt om de zorg voor mensen met een chronische aandoening te betalen.
Iedere zorgaanbieder (zoals de huisarts of diëtist) ontvangt van Stichting ZIO Eerstelijnszorg een vergoeding voor de zorg die hij of zij levert. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u meer of minder zorg dan gemiddeld is afgesproken.

Stichting ZIO GGZ
Stichting ZIO GGZ declareert ook een bedrag bij uw zorgverzekeraar van enkele euro’s voor de beschikbaarheid van de praktijkondersteuner GGZ in de praktijk van de huisarts. Het daadwerkelijk bedrag verschilt per zorgverzekeraar.
Dit bedrag wordt gedeclareerd ongeacht of u wel of niet bij uw huisarts op bezoek gaat bij een praktijkondersteuner GGZ. Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Op basis van deze inschrijving declareert Stichting ZIO GGZ het zogenaamde inschrijftarief.

Overige zorgprogramma’s
Verder declareert alleen Stichting ZIO Eerstelijnszorg nog een aantal andere zogenaamde inschrijftarieven, verschillend van eurocenten tot enkele euro’s. De omschrijving hiervan op uw declaratieoverzicht verschilt per zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u diverse malen de vermelding “ZIO Eerstelijnszorg (Ketenzorg)” ziet staan en telkens met een ander bedrag, ook al heeft niet elke declaratie iets met ketenzorg te maken. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar de omschrijving “Organisatie en infrastructuur ketenzorg per ingeschreven verzekerde” of “Praktijkmanagement multidisciplinaire zorg” gebruikt.

Meer informatie? 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Dit kan via het secretariaat 043-3506910 of via e-mail info@zio.nl