ZIO staat voor kwaliteit, innovatie en duurzame zorg. We kunnen dit alleen waarmaken door goed samen te werken met een groot aantal collega-zorgverleners en andere partners. Samen maken we ons sterk voor de best mogelijke begeleiding van mensen met een chronische aandoening. Deze mensen hebben behoefte aan multidisciplinaire zorg. De huisarts heeft in dit ‘team’ de rol van hoofdbehandelaar.

Binnen de ketenzorgprogramma’s zet ZIO zich samen met huisartsen en de andere zorgpartners in de regio Maastricht-Heuvelland in om goede werk- en verwijsafspraken te maken. Dit verhoogt de kwaliteit van geleverde zorg en verlaagt de kosten voor de patiënt. ZIO sluit met al deze partijen contracten af over ieders bijdrage aan de ketenzorg en over de onderlinge samenwerking. We stellen kwaliteitseisen aan de ketenpartners waarmee wij samenwerken. Deze contracten worden gesynchroniseerd met de overeenkomst tussen ZIO en de zorgverzekeraars. De huisartsen verwijzen de patiënten naar deze ketenpartners. Voor de patiënt betekent dit dat hij kan rekenen op kwalitatief goede zorg.

ZIO zet zich actief in voor het uitbreiden en intensiveren van de samenwerking in de zorg. Dit doen we ook steeds meer in samenwerking met het sociale domein, het ‘voorliggend veld’ in de regio en in de wijk. Daarbinnen stimuleren we alle partners het meedoen aan innovatieve projecten.