Calamiteit
Een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis die heeft geleid tot ernstige schade voor de patiënt of tot de dood. Een calamiteit moet binnen 3 werkdagen na constatering gemeld worden aan de inspectie via deze link. Tevens kunt u ZIO op de hoogte brengen door het invullen van deze link.

Twijfelt u of een gebeurtenis een calamiteit is? U hoeft nog niet te melden bij de inspectie, maar u kunt wel altijd melden bij ZIO. Volg de gebeurtenis op in de reguliere vim-procedure van de praktijk en analyseer daar de gebeurtenis. Nadat u heeft geconcludeerd dat de gebeurtenis wel een calamiteit was, heeft u 72u de tijd om de melding in te dienen via deze link.

Indien een calamiteit niet tijdig gemeld is, bestaat het risico op een bestuurlijke boete. Daarom pleiten we voor “Bij twijfel, wel melden”.

Na de melding heeft u 6 weken de tijd om de calamiteit te onderzoeken. ZIO kan u hierbij ondersteunen. De kwaliteitscoördinator ondersteunt u bij het schrijven van het onderzoeksverslag en initieert een overleg met de calamiteitencommissie, waarna de calamiteit onderzocht wordt conform de prisma-methodiek.

Indien u ondersteuning wenst van ZIO, kunt u dit kenbaar maken bij Leni Hager l.hager@zio.nl