De Stadspoli is een nieuwe vorm van zorg die u wordt aangeboden door de specialisten van het Maastricht UMC+ en de huisartsen in Maastricht-Heuvelland.

De Stadspoli’s zijn opgezet om u sneller te kunnen helpen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de zorg voor u zelf en de zorg in het algemeen, niet duurder wordt. Het consult bij de specialist in de Stadspoli valt namelijk niet onder uw eigen risico. U hoeft voor deze zorg dus géén eigen bijdrage te betalen omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is dus een belangrijk verschil met het ziekenhuis: als u de specialist in het ziekenhuis bezoekt, valt dit wél onder het eigen risico.

De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht gevestigd, buiten de muren van het ziekenhuis. U kunt er alleen met een verwijzing van uw huisarts terecht bij diverse specialisten van het Maastricht UMC+ voor een raadgevend consult.

Meer over de Stadspoli leest u op www.stadspoli.nl.