De Raden van Bestuur van het Maastricht UMC+ en Sint Jans Gasthuis in Weert hebben op vrijdag 9 december 2022 een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een concreet samenwerkingsverband. In bijgaand schrijven vindt u hierop een nadere toelichting. De komende tijd werken de ziekenhuizen gezamenlijk aan de verdere invulling van onze samenwerking.