Vertrouwenspersoon voor praktijkondersteuners en doktersassistenten.
Wat kan hij of zij voor jou betekenen?

Het is belangrijk dat je je als medewerker sociaal veilig voelt binnen de organisatie waar je werkzaam bent. ZIO, RHZ, Fy’net, Die’net en de Huisartsenpost (HAP) onderschrijven dit en tolereren daarom ook geen enkele vorm van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Als je desondanks toch last hebt van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling in de werksituatie, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, discriminatie of machtsmisbruik, dan kun je terecht bij de interne- of externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is hét aanspreekpunt voor opvang, advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon is ook aanspreekpunt bij vermoedens van niet-integer handelen zoals fraude, diefstal, belangenverstrengeling of misbruik van bevoegdheden.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon richt zich erop een melder van ongewenst gedrag te ondersteunen en op te vangen bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag.

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in een vertrouwelijke sfeer met jou. Hij of zij zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem het beste opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon staat naast jou als melder en heeft tijd, ruimte, oog en oor voor het verhaal.
Onder alle omstandigheden is dit vertrouwelijk en onderneemt de vertrouwenspersoon alleen actie als jij hiermee instemt.

Hij of zij kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waarbij jij je niet meer veilig voelt. Naast individuele begeleiding geeft de vertrouwenspersoon voorlichting en ondersteuning in het ontwikkelen van beleid op gebied van omgangsvormen, integriteit en gedragscode.

Als melder van het ongewenst gedrag blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het oplossen van je probleem.

De uitgangspunten voor ons als vertrouwenspersoon zijn:

  • De melding is vertrouwelijk
  • De vertrouwenspersoon staat naast de melder
  • De melder blijft de probleem eigenaar en regisseur

Waar kun je de vertrouwenspersoon bereiken als je in vertrouwen een melding wil doen?

Frank Amory is als interne vertrouwenspersoon te bereiken op f.amory@zio.nl of via 06 57417394
Yvonne van Houdt is als externe vertrouwenspersoon te bereiken op yvonne@ttt.nu of via 06 21596623.

We maken dan een afspraak voor een gesprek dat buiten de organisatie zal plaatsvinden.
De melding is immers vertrouwelijk dus deze afspraak zal dan ook plaatsvinden in een neutrale omgeving.