In verband met personele capaciteitsproblemen zal de HuisartsenServicedesk in de maand mei vanaf 12 uur ’s middags niet voor patiënten bereikbaar zijn.
De bereikbaarheid voor de huisartsen blijft normaal via het nummer voor huisartsen 043-3873874480.

Dit heeft consequenties voor het maken van afspraken door patiënten met de Röntgenafdeling.
Als een huisarts een patiënt verwijst, zal de huisartsenpraktijk via het huisartsennummer de patiënt moeten aanmelden bij de Röntgenafdeling.
We hopen dat dit een tijdelijke situatie is. Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie je richten aan l.hager@zio.nl.