In de regio Maastricht-Heuvelland worden door ZIO Kwaliteit en Scholing nascholingen georganiseerd voor o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en fysiotherapeuten.

Organisatie

De nascholing voor huisartsen wordt inhoudelijk afgestemd en geaccrediteerd door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH). De WDH bestaat uit huisartsen van de RHZ en specialisten van het MUMC+.
Voor meer informatie over de werkwijze van de WDH en het indienen van verzoeken tot accreditatie door de WDH, klik op de desbetreffende link:
Werkwijze WDH
Verzoek tot accreditatie

Voor nascholing voor doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn werkgroepen actief.
Voor scholingen voor fysiotherapeuten wordt samengewerkt met stichting Fy’net (Stichting Fy’net is het samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Maastricht en Heuvelland).

Cursusvoorwaarden

Op veel van onze cursussen zijn cursusvoorwaarden van toepassing.

Aanvullende informatie en documenten

klik hier en kies voor het tabblad Kwaliteit en Scholing.