Op 9 mei 2019 vindt vanaf 17.30 uur een inspiratiesessie plaats voor o.a. huisartsen en praktijkondersteuners over Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Aan de hand pitches door deskundigen (uit de regio) komen verschillende onderwerpen aan bod. Laat u inspireren en schrijf u in!

De inspiratiesessie wordt georganiseerd door het consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant, in samenwerking met IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Doelstelling inspiratiesessie
Door middel van het presenteren van goede voorbeelden en instrumenten van transmurale samenwerking worden aanwezigen geïnspireerd om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Het uiteindelijke doel hiervan is de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.
Aan de hand pitches door deskundigen (uit de regio) komen verschillende onderwerpen aan bod:
• Transmurale consultatieteams en de financiering daarvan
• Palliatieve Thuiszorg (Patz)
• Palliatief MDO nierfalen in het ziekenhuis in aanwezigheid van de huisarts
• Markering van palliatieve fase d.m.v. surprise question
• Advance Care Planning door huisartsen
• Overdracht naar huisartsenpost in ANW-uren

Doelgroepen
Huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars.

Aanmelden (deelname is gratis)
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspiratiesessie en u kunt zich hier inschrijven.