Werkwijze

Gedurende 3 weken, tijdens de paas-periode, heeft de Stadspoli een paas-tak in de wachtruimte geplaatst. De assistentes hebben elke patiënt benaderd en verzocht om de opgedane ervaring op de stadspoli op te schrijven en deze in de paas-tak te hangen/erbij te leggen.

Uitkomsten

In totaal zijn er 161 respondenten. Van deze respondenten gaf 89% louter positieve feedback, 1% alleen verbeterpunten en 10% gaf zowel positieve feedback als verbeterpunten.

Positieve punten

Het algehele beeld over de stadspoli is uitermate positief te noemen. De vriendelijke bejegening, zowel bij ontvangst als bij consultvoering, werd door 26% van de respondenten benoemd. De algehele ervaring op de stadspoli wordt door 17% van de respondenten beoordeeld als “super, zeer tevreden, uitstekend, etc.”. De sfeer en inrichting van de stadspoli werd door 15% als zeer positief ervaren. Daarnaast gaf 10% aan dat ze de korte wachttijden als extreem prettig hebben ervaren.

Verbeterpunten

Uit de analyse van de verbeterpunten, worden een aantal punten meerdere malen genoemd:

–        Bewegwijzering / herkenbaarheid (zowel intern als extern) (28%)
–        Gebrek aan aanspreekpunt / Balie niet duidelijk zichtbaar (22%)
–        Betaald parkeren (17%)

Deze verbeterpunten worden verder uitgewerkt, en indien mogelijk, opgepakt.