Vanaf 3 juni 2019 worden medewerkers van Envida Wijkzorg, verantwoordelijk voor acute nachtzorg voor ouderen, gestationeerd op de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Door de diensten van beide zorgverleners in de nacht onder één dak samen te brengen is snelle, onderlinge afstemming mogelijk en zullen meer kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

In de praktijk ziet het er zo uit: vanaf 3 juni 2019 komen in het callcentrum van de huisartsenpost via de eigen telefoonlijnen van beide zorgverleners de hulpvragen binnen. Indien nodig hebben medewerkers onderling overleg over de aanpak en afhandeling van de zorgvraag. Deze werkwijze zorgt voor een meer efficiënte zorgaanpak, voorkomt onnodige opname in het ziekenhuis en maakt het uitwisselen van kennis en kunde van beide partijen mogelijk.

Indien de situatie dat vereist kan de hulpverlening opgeschaald worden en worden verwezen naar het ziekenhuis.

Deze intensieve samenwerking tussen huisartsenpost en wijkzorg is uniek in Nederland en speelt in op de toename van zorgvragen van ouderen en het streven om ouderen zo lang mogelijk optimale medische zorg op maat in de thuissituatie te leveren.

Meer informatie? Stuur een mail naar de huisartsenpost: info@hapmaastricht.nl.