Vanwege de toenemende vergrijzing in de regio Maastricht-Heuvelland maken de meeste huisartspraktijken in Maastricht-Heuvelland gebruik van een zorgprogramma dat gericht is op ouderen.
Dit betekent dat de huisarts in zijn/haar praktijk wordt ondersteund door een Praktijkondersteuner Ouderenzorg en/of een Wijkverpleegkundige.
Tijdens het spreekuur of een huisbezoek wil hij/zij graag van u horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet zo goed meer gaan, dan kan de Praktijkondersteuner Ouderenzorg of de Wijkverpleegkundige daar sámen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Hij of zij brengt dus uw situatie, uw vragen, wensen en problemen in kaart én spreekt in overleg met uw huisarts af wie de zorgcoördinatie op zich neemt.
Wanneer de bovenliggende problematiek dementie betreft, kan het casemanagement overgedragen worden aan de Casemanager Dementie.

Voor ouderen vanaf 75 jaar
De Praktijkondersteuner Ouderenzorg, Wijkverpleegkundige en Casemanager dementie is beschikbaar voor alle inwoners in de regio Maastricht-Heuvelland vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen. Wanneer er sprake is van kwetsbaarheid en er noodzaak is tot betrokkenheid van meerdere disciplines, dan u ook onder de leeftijd van 75 jaar hulp en begeleiding krijgen.

Het start met een gesprek met u
De Praktijkondersteuner Ouderenzorg, de Wijkverpleegkundige of de Casemanager dementie nodigt u uit voor een gesprek. Voor het gemak noemen we deze persoon op deze website de “casemanager”. Dit gesprek vindt plaats in de huisartspraktijk of bij u thuis. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de casemanager verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de casemanager ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook de veiligheid in en rond huis komt tijdens het gesprek aan de orde.

Dan wordt een zorgplan opgesteld
Ter ondersteuning van het zelfmanagement wordt in afstemming met de ketenpartners een individueel zorgplan (IZP) opgesteld. In dit plan staan welke doelen zijn afgesproken, welke beslissingen zijn genomen door het realiseren van deze doelen, welke begeleiding u krijgt, hoe en wanneer wordt gecontroleerd en bijgesteld en wie vanuit het behandelteam verantwoordelijk is voor het behandelbeleid. Het IZP is onder andere afhankelijk van uw wensen en zorgbehoefte, de beschikbare zorg, de daadkracht en draaglast van u en uw mantelzorger.

Dit wordt besproken met de huisarts en andere betrokkenen
Uw casemanager (dat kan dus de Praktijkondersteuner Ouderenzorg, de Wijkverpleegkundige of de Casemanager Dementiezijn) bespreekt de uitkomsten binnen het Multidisciplinaire Overleg. Zo blijven uw huisarts en de andere betrokkenen goed op de hoogte hoe het met u gaat.
De casemanager is uw eerste aanspreekpunt. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met hem/haar opnemen.

Advies vragen bij complexe problemen
Als er sprake is van complexe problematiek, kan de huisarts terecht voor consultatie en advies bij een specialist ouderengeneeskunde (SO). Deze SO biedt specifieke medische geneeskundige zorg. In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van de inzet van een fysiotherapeut of diëtist. Op deze manier willen de huisarts en deze casemanagers u ondersteunen. Samen streven zij ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.

Heeft u nog vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u via het telefoonnummer van uw huisartsenpraktijk contact opnemen met de Praktijkondersteuner Ouderenzorg of een gesprek met uw eigen huisarts aanvragen.