Beste huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en diëtisten,

Wij willen jullie informeren over de Freestyle Libre van firma Abbott, omdat vragen zijn gesteld vanuit diëtisten over het gebruik en gratis beschikbaar stellen van deze glucosesensor.

De Freestyle Libre van firma Abbott is momenteel de enige Flash Glucose Monitoring glucosesensor die voor patiënten onder bepaalde voorwaarden, bij structureel gebruik, in Nederland door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Promoting social media

De afgelopen maanden is firma Abbott de Freestyle Libre actief aan het promoten op social media middels reclamefilmpjes. Daarin wordt de glucosesensor gratis aangeboden voor eenmalig gebruik (maximaal 2 weken).

Firma Abbott mag, juridisch gezien, de sensor gratis aanbieden en mag ook reclame maken op social media.

Mag een andere zorgprofessional dan de huisarts/POH gebruik maken van bovenstaande actie? 

Recent is n.a.v. een melding in een andere regio duidelijk geworden dat diëtisten ook gebruik maken van deze eenmalige bestelmogelijkheid.

Uit navraag bij de beroepsvereniging NVD is aangegeven dat ook diëtisten de Freestyle Libre sensor mogen inzetten voor het geven van voedingsadvies, mits de diëtist bij een DM-patiënt:

– De hoofdbehandelaar altijd op de hoogte stelt.

– De diëtist kennis heeft over het interpreteren van de uitkomsten van de verschillende grafieken. 

Visie en advies regio Maastricht en Heuvelland.

Naar aanleiding van vragen aan ZIO over het beleid in onze regio, hebben we in overleg met een kaderhuisarts, internist en een diabetesverpleegkundig van het MUMC+ deze gang van zaken besproken en een advies geformuleerd.

Aanbevolen wordt het gebruik van de Freestyle libre alleen in te zetten bij patiënten die in aanmerking komen voor langdurige vergoeding, onder de reguliere voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt voor gebruik, t.w.:

  1. Patiënten met DM2 die 4x of meer per dag insuline spuiten
  2. Patiënten met DM 1
  3. Zwangere vrouwen met DM2 die minder dan 4x dag insuline spuiten
  4. Vrouwen met DM2 met zwangerschapswens

Daarnaast zijn er nog aanvullende regels voor bovenstaande categorieën waar de patiënt zich aan dient te houden.

Voor patiënten die niet voldoen aan de voorwaarden kan het korte gebruik van de sensor leiden tot extra en/of onnodige vragen en zorgen, die niet bijdragen aan effectieve, efficiënte zorg. Van een dergelijke korte interventie kan weinig effect op de lange termijn verwacht worden en we willen kritisch zijn op onnodige interventies.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, kunnen jullie je wenden tot ZIO.

Met vriendelijke groet,

E. Bovy en L. Hager
ketenzorg@zio.nl