Binnen de ketenzorg bestaat de mogelijkheid tot consulatie van de specialist en/of specialistisch verpleegkundige. Gedurende de consultatie blijft de patiënt binnen de eerstelijns ketenzorg onder behandeling en blijft de huisarts de hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Indicaties voor consultatie

  1. Diagnostische problemen.
  2. Niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie.
  3. Niet of onvoldoende kunnen beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt.
  4. Bij vragen en/of advies aan specialist(isch verpleegkundige).

Werkwijze

De consultatie kan op verschillende manieren plaatsvinden namelijk:

  1. Via de berichtfunctie in MediX, of
  2. Telefonisch, of
  3. De patiënt wordt gezien op de ketenpoli.

Ad 1. Consultatieknop MediX

Bij niet acute zaken kan de huisarts/POH via MediX een bericht sturen naar specialist en/of specialistisch verpleegkundige. Twee keer per week beantwoord de specialist(isch verpleegkundige) alle vragen. Het antwoord wordt via MediX naar de huisarts/POH verstuurd. Voor deze consultatie heeft de specialist(isch verpleegkundige) alle relevante informatie nodig. Via het HIS kan een digitale verwijsbrief worden samengesteld en geplakt worden in het journaal van MediX (zie de instructiefilm).

Ad 2. Telefonische consultatie

De huisarts kan telefonisch contact opnemen met de specialist(isch verpleegkundige), zie hieronder de contactgegevens.

Ketenpoli Contactpersoon Tel.nummer Overige gegevens
Astma/COPD Longarts XXX
DM2 Internist-endocrinoloog 043 387 7019
Vasculaire geneeskunde e/o Internist VG of cardioloog 043 387 4480 Via huisartsenservicedesk
AF/HF Hartfalenverpleegkundige 06 533 997 51
Consultatie SO Envida 043 850 93 84 Secretariaat Envida (secretariaatexpertise@envida.nl)   
Mosae Zorggroep 0468 001 940,
06 51 24 90 99
Novicare, M. van Iersel (MvanIersel@novicare.nl) 

Ad 3. Patiënt wordt gezien op ketenpoli

Indien na de twee bovenstaande consultaties in overleg wordt besloten om de patiënt op de ketenpoli te zien wordt een aantal acties doorlopen. Deze acties verschillen per keten. In onderstaande paragrafen volgt een verdere toelichting.

Aanvraag extra diagnostiek

Wanneer extra diagnostiek nodig is voor de consultatie, wordt dit aangevraagd vanuit de huisartsenpraktijk. Diagnostiek valt zowel in de eerste als tweede lijn buiten de eerstelijns ketenzorg.

Klik hier voor de procedure van consultatie en verwijzing naar ketenpoli astma/COPD
Klik hier voor de procedure van consultatie en verwijzing naar ketenpoli DM2
Klik hier voor de procedure van consultatie en verwijzing naar ketenpoli Vasculaire Geneeskunde en AF/HF
Klik hier voor de procedure van consultatie en verwijzing naar Specialist Ouderengeneeskunde