Ketenpoli Vasculaire geneeskunde

Voor de consultatie Vasculaire Geneeskunde is MUMC+ eindverantwoordelijk. Bij vasculaire geneeskunde is dit dr. B. Kroon.

Werkwijze fysieke consultatie van de patiënt op de ketenpoli VG

 • De huisarts/POH plant voor de patiënt een afspraak in op de ketenpoli VG via de agendafunctie ‘ketenpoli vasculaire geneeskunde’ in MediX.
 • De huisarts/POH noteert de afspraak op de informatiebrief en geeft de patiënt de informatiebrief over ketenpoli VG op de brugpoli van het MUMC+ mee.
 • De huisarts/ POH maakt een digitale verwijsbrief in het HIS en plakt deze brief in het journaal van MediX.
 • Het consult op de ketenpoli door de internist VG duurt 30 minuten.
 • De internist VG registreert zijn bevindingen in de behandelkaart ‘Vasculair geneeskunde’ en het journaal in MediX.
 • De huisarts/POH bekijken samen met de patiënt het behandeladvies en bespreken het verdere behandelbeleid.

Ketenpoli AF/HF

Voor de consultatie binnen de AF/HF is MUMC+ eindverantwoordelijk. Bij cardiologie is dat Prof. Dr. HP Brunner-la Rocca voor hartfalen en drs. J. Luermans voor atriumfibrilleren.

Werkwijze fysieke consultatie van de patiënt op de ketenpoli AF/HF

 • De huisarts of POH overlegt met de hartfalenverpleegkundigen over een face to face consultatie. de hartfalenverpleegkundige plant een afspraak in binnen het MUMC+.
 • De huisarts/POH noteert de afspraak op de informatiebrief en geeft de patiënt de informatiebrief over ketenpoli AF/HF in het Hart & Vaatcentrum van het MUMC+ mee.
 • De hartfalenverpleegkundige neemt contact op met de patiënt over de afspraak.
 • Het consult door de cardioloog duurt 30 minuten.
 • De cardioloog registreert zijn bevindingen in de behandelkaart “ketenpoli” en in het journaal van Medix.
 • De huisarts/POH bekijken samen met de patiënt het behandeladvies en bespreken het verdere behandelbeleid.