Positieve Gezondheid PlusPraktijk

Deze scholing wordt aangeboden aan alle huisartsen, POH-S, POH-GGZ en diabetesverpleegkundigen van de PlusPraktijk groep 2. 

Ter voorbereiding op deze scholing wordt u gevraagd de introductievideo positieve gezondheid van Machteld Huber te bekijken, u vindt deze video via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Cl5Nf36xo8Y

Wat is een PlusPraktijk

Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk.

Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat het delen van best practices tussen de huisartsenpraktijken ook centraal.

Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg. Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg aan de slag. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project. De eerste groep met 6 huisartsenpraktijken is op 1 juli 2018 gestart.

 

Cursusdetails

Locatie
Novotel
Docent
Huisarts H.P. Jung
Prijs
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Beschikbare data

Groep 1
12-02-2019 van 17:15 tot 21:00
Volgeboekt
Groep 2
16-04-2019 van 18:00 tot 21:00
30 plaatsen vrij