De beste scholing voor u en uw medewerkers, een hele zorg minder.

Scholing

In de regio Maastricht-Heuvelland worden door ZIO Kwaliteit en Scholing nascholingen georganiseerd voor o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en fysiotherapeuten.

Organisatie

De nascholing voor huisartsen wordt inhoudelijk afgestemd en geaccrediteerd door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH).  De WDH bestaat uit huisartsen van de RHZ en specialisten van het MUMC+.

Voor nascholing voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten zijn werkgroepen actief.

Voor meer informatie over de werkwijze van de WDH en het indienen van verzoeken tot accreditatie door de WDH, klik op de desbetreffende link:

Voor scholingen voor fysiotherapeuten wordt samengewerkt met stichting Fy’net (Stichting Fy’net is het samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Maastricht en Heuvelland).

Meer informatie?

Brigitte Paulissen

Medewerker scholing