Datum: juli 2018

Psychologen

Eckelrade
Psychologen & Psychotherapiepraktijk Het Savelsrijck, Dorpstraat 13a, 6251 NA Eckelrade

Heerlen

 • Lionarons, Schaesbergerweg 84, 6415 AJ Landgraaf Heerlen, 045 5600224
 • Kinder en Jeugd: mw. Marja Kwaks, GZ psycholoog
 • Volwassenzorg: mw. Maud Boss, GZ psycholoog en mw. Yvette Haenen, GZ psycholoog
 • Ouderenzorg: mw. Olga van Gerwen, GZ psycholoog
 • Mondriaan: Mw. D. Noortman. Face to face afspraken inplannen via: 06 46985609.
  Psycholoog Noortman heeft vanaf 30 januari 2018 alleen een telefonisch spreekuur voor consultatie-vragen op dinsdagmiddag van 13.00-14.00 uur.

Maastricht

 • Domentis Psychologie ( per 01-01-2019), mw. J. Groenveld, Tongerseweg 330A, 6215 AC Maastricht, 06 4770119
 • EDT Maastricht Psychotherapie, de heer A. Goudsmit, Capucijnenstraat 92, 6211 RT Maastricht
 • A. Guzzardi Praktijk voor Psychotherapie, Sint Servaasklooster 36, 6211 TE Maastricht
 • Het Verschil, mw. A. Wolf, Pletzerstraat 15, 6213 HE Maastricht, 06 41830299
 • Psychotherapiepraktijk Van Gorsel, Severenplein 26 Maastricht, 06 12401839
 • Psychologenpraktijk Maastricht West, P. Oostvogel, Cannerweg 237, 6213 BE Maastricht

Margraten
Psychologenpraktijk Margraten, de heer J. Roelofs, Holstraat 4, 6269 AW Margraten
Zowel beschikbaar voor consultatie volwassenzorg als Kind- en Jeugdzorg.

Meerssen

 • Praktijk voor Directieve Psychotherapie BV, mw. A. Heffels, Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen
 • Psychologie en Psychotherapie Esther Roeden, Beekstraat 52, 6231 LH Meerssen
 • Praktijk Betty Mol, Beekstraat 52, 6231 LH Meerssen

Ulestraten
Psychologenpraktijk Becker, Groot Berghem 54, 6235 BL Ulestraten, 043 3649820, alleen beschikbaar voor telefonische consultaties.

Valkenburg
Psychologenpraktijk Valkenburg, Geneindestraat 23, 6301 HC Valkenburg LB, 043 6090335

Psychiaters

Beek
Psychiatrische praktijk Alsality, Callistusplein 12, 6191 GN Beek, 06 17512599

Heerlen

 • Lionarons, Schaesbergerweg 84, 6415 AJ Landgraaf Heerlen, 045 5600224
 • Psychiater: mw. Jerina Henriquez
 • Psychiater: mw. Jasmine Lelieberg
 • Praktijk voor Kinder en Jeugdpsychiatrie Bisschops, Kaldebornweg 18,6417 BA, Heerlen

Maastricht

 • Kinder- en Jeugdpsychiater Maastricht, R. Cardynaals, Jekerweg 112 6212 GE Maastricht, 06 19864201
 • Praktijk Psychiatrie Dirk Corstens, 06 52839800. NB Alleen beschikbaar om de week op vrijdagmiddag in overleg in de praktijk, bij de cliënt thuis of telefonisch
 • Praktijk Berghout, psychiater, Sint Servaasklooster 36 Maastricht, 06 34264524
 • Psychiater mw.M. Haack, Griend 3 6221 AJ Maastricht, 043 8554431
 • Praktijk J.M.C. Martens, Sint Servaasklooster 36, 6211 TE Maastricht
 • Mondriaan: mw. K. van Dillen. Afspraken inplannen via: 088-5066666
 • Psychiater K. van Dillen heeft vanaf 01 november 2017 een telefonisch spreekuur voor consultatie-vragen op maandagen van 14.00-15.00 uur. Zij is rechtstreeks te bereiken op 06 13398231
 • Praktijk Maastricht, de heer W. Rijks, St. Servaasklooster 36, 6211 TE Maastricht, 06 28160815
 • METGGZ / Parnassia Maastricht, 043-3299699
 • Psychiater Dirk Corstens 06 52839800
 • Ouderenzorg: mw. B. Gulpers
 • Kind – jeugdzorg: Mw. D. Rodenrijs 043-3299640
  NB. deze Kind- en Jeugdpsychiater is alleen beschikbaar voor telefonische consultaties, niet voor face to face afspraken!

Meerssen
Psychiater Praktijk Liesveld, Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen, 043 4082045

Specifiek contractpartners t.b.v. Verstandelijk Beperkten Zorg

Sittard

 • Dichterbij – Stevig, Dr. A.F. Philipsstraat 2s te Sittard
  mw. Dohmen, Kinder- en Jeugdpsycholoog, 088 7540200
  dhr. Schoor, Volwassenpsychiatrie, 088 7540200
 • Gastenhof, Stationsstraat 10, 6131 AZ Sittard, 046 4775290
  dhr. P. Collin, kinder- en jeugdpsychiater met aandachtsgebied verstandelijk beperkten
 • Gastenhof / Koraalgroep St. Anna Heel
  dhr. R. Evers, psychiater met aandachtsgebied verstandelijk beperkten, 0475 579700