Middels een nieuwsbericht bent u reeds geïnformeerd over de wijzigingen in het regionaal DM2 formularium voor 2021.
De in het formularium geselecteerde insuline (Humuline NPH van Eli Lilly) is niet in lijn met het preferentiebeleid, waardoor er een (financiële, en begrijpelijke) reden ontstond om af te wijken van het regionaal formularium binnen dit kavel.

Inmiddels hebben we toezegging van VGZ dat dit middel (bij VGZ-verzekerden) wordt vrijgesteld van eigen risico. Dit maakt het de voorschrijver en apotheker makkelijk om het regionaal formularium te volgen binnen dit kavel.

Dit besluit maakt dat de DM2 formularium kaart is aangepast op dit punt. Een hard-copy versie van de kaart wordt z.s.m. verspreid.

Bij vragen kunt u terecht bij Jodie Schobben, Judith Hazelzet of Maud van Hoof, 043 350 69 10.