De aanpassingen in het DM formularium per 2021 zijn als volgt:

Pagina 1: diagnostiek en medicamenteus stappenplan
• Ultra snelwerkende insuline is opgenomen in het medicamenteus stappenplan echter kan dit middel alleen op strikte indicatie vanuit de tweede lijn worden voorgeschreven.

Pagina 2: het transmuraal DM2 formularium: voorkeursgeneesmiddelen
• Voor het kavel NPH heeft VGZ een ander preferent middel aangewezen voor 2021. Middel wijkt af van het landelijk preferentiebeleid. Echter dient Humuline NPH het voorkeursgeneesmiddel te zijn. Vrijstelling van eigen risico bij formulariummiddel bij VGZ patiënten is nog in onderhandeling. Bij uitsluitsel wordt een eventuele aanpassing van de kaart gedaan en wordt een hard-copy variant van de kaart verspreid onder alle betrokkenen.
• VGZ heeft met ingang van dit jaar snelwerkende biosimilar insulines als voorkeursgeneesmiddel aangewezen, t.w. insuline Aspart en Lispro van Sanofi. Dit behoeft een actieve omzetting. In het nieuwsbericht ‘DM2: Omzetprotocol insuline aspart of insuline lispro van Sanofi’ vindt u de procedure over wie welke rol en verantwoordelijkheid draagt in deze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jodie Schobben, Judith Hazelzet of Maud van Hoof (info@zio.nl, 043 350 69 10)