Het doel van de training is om met zorgprofessionals te oefenen in het  praten over kwetsbaarheid en wat dat betekent voor toekomstige (medische)zorg. Patiënten kunnen zich op die manier voorbereiden op keuzes en mogelijkheden voor  zorg in de toekomst. Past dat bij mij? Wil ik dat? Uit onderzoek weten we dat dit voordelen heeft voor de patiënt, maar ook voor de professional. Immers, met een goed plan, hoeven beiden minder beslissingen te nemen in acute situaties. Daardoor worden er meer bij de patiënt passende beslissingen genomen in de laatste jaren van diens leven.

In de training wordt informatie gegeven over Pro-actieve Zorgplanning en wordt besproken wat je nodig hebt om deze gesprekken goed te voeren. Er wordt gezamenlijk geoefend in een veilige situatie samen met voor dit doel getrainde simulatiepatiënten. Er worden instrumenten aangereikt en gekeken hoe je deze kan gebruiken en waar je het gesprek kan rapporteren. Ook komt afstemming tussen eerste en tweede lijn aan bod.