Om de zorg voor de patiënten inzichtelijker te maken, is het belangrijk dat patiënten informatie krijgen over enerzijds relevante aspecten van de chronische aandoening en anderzijds het behandeltraject (o.a. informatie uitwisseling met ketenpartners (via MediX). Hiervoor is een patiëntenfolder opgesteld.

Daarnaast staan op de ZIO website, onder het menu ‘Patiëntfolders’, meerdere folders en informatiebrieven gepubliceerd die uitgereikt kunnen worden aan patiënten, het betreft o.a.:

·        Folder “Ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening
·        Folder “Fundusfotografie bij diabetes mellitus“
·        Folder “Diëtist binnen de ketenzorg
·        Voorbeeldbrieven bezoek ketenpoli