De declaratiewijzer ketenzorg voor contractperiode 2022-2023 staat gepubliceerd op onze website (pagina: https://www.zio.nl/huisartsenpraktijk/zorgprogrammas-2/ > sub-menu Algemene informatie > paragraaf Financiering). Hierin staat beschreven welke zorg gecontracteerd is binnen de ketenzorgprogramma’s en hoe de uitbetalingssystematiek ingericht is. Tarieven treft u in de financiële bijlagen van de contracten.