Eerder informeerden we u over de herziening van de NHG standaard COPD en attendeerden we u op een podcast waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.  I.s.m. de inhoudelijke werkgroep is het ketenzorg-protocol  in lijn gebracht met de nieuwe standaard. De wijzigingen worden per 1.1.22 ook in MediX doorgevoerd. We zijn voornemens in Q1 2022 scholingen over de herziene standaard te verzorgen; houd de berichtgeving in de gaten.