In deze derde herziening van de standaard is het gefixeerde afkappunt voor obstructie vervangen door een leeftijdsafhankelijk afkappunt. De ernst van COPD wordt nu vooral bepaald door de ziektelast. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement.
De belangrijkste kernboodschappen uit de standaard zijn:
• Verricht spirometrie bij (ex)rokers van > 40 jaar met langdurige of recidiverende luchtwegklachten.
• Stoppen met roken en meer bewegen zijn de basis van het beleid.
• Behandel klachten met kort- en langwerkende luchtwegverwijders.
• Overweeg alleen inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met frequente exacerbaties. Als deze na een jaar niet zijn afgenomen, staak dan met de ICS.
Klik hier voor de herziene standaard COPD

In deze podcast bespreekt Femke Veldman met Jip de Jong de herziene NHG-Standaard COPD. In ruim 25 minuten praten zij je bij over de belangrijkste wijzigingen. Over het beleid bij aanwijzingen voor restrictie en de vereenvoudiging van de standaard door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Maar ook het verwijsbeleid naar fysiotherapie en de medicamenteuze behandeling komen aan bod.