Lees het artikel in Dagblad de Limburger van 20 april 2020, hier en het bericht op L1 Nieuws, hier.

PERSBERICHT

Op 18 maart j.l. is in Maastricht de Centrale Huisartsenpoli Corona geopend voor patiënten met een zorgvraag die klachten of symptomen hebben die kunnen wijzen op corona. In een maand tijd hebben 1400 patiënten uit de regio Maastricht-Heuvelland deze Huisartsenpoli -de eerste in Limburg- bezocht.
Daarnaast blijkt dat
er minder patiënten met ‘niet-Corona-klachten’ naar de eigen huisartsenpraktijk en de huisartsenpost komen.  De huisartsen vragen nadrukkelijk aan patiënten om bij ongerustheid over gezondheidsklachten, contact op te nemen met de huisarts of de Huisartsenpost. Zowel in de huisartsenpraktijken als op de Huisartsenpost worden mensen met (verdenking op) corona apart opgevangen en onderzocht van andere patiënten en worden de spreekuren op een veilige manier georganiseerd.

Eén centrale Huisartsenpoli
Patiënten met luchtwegklachten, koorts of andere symptomen die kunnen wijzen op corona worden sinds 18 maart j.l. op één centrale plek in Maastricht-Heuvelland, onderzocht/behandeld door huisartsen in beschermende kleding. Hierdoor blijven de medewerkers van de ‘eigen’ huisartsenpraktijk, de Huisartsenpost én ook de patiënten die daar komen zonder coronaverdenkingen, zo goed mogelijk beschermd tegen het virus. Bovendien wordt er door deze maatregel ook efficiënter omgegaan met de schaarse beschermingsmiddelen.

Wekelijks 300 patiënten op spreekuur
Gemiddeld hebben tot nu toe wekelijks ruim 300 patiënten, het spreekuur op de Huisartsenpoli bezocht, gevestigd in de Stadspoli West in Maastricht die in verband met de crisis toch leeg stond. Het gaat om patiënten uit Maastricht-Heuvelland die overdag naar de eigen huisartsenpraktijk bellen, of in de avond, nacht of weekenden naar de Huisartsenpost in Maastricht (bij MUMC+). Patiënten kunnen er dus alleen op verwijzing van een huisarts terecht.

Zeven dagen per week van 8.00- tot 23.00 uur
Alle huisartsen (88) en hun waarnemers (40) in de regio draaien mee in dit initiatief dat het crisisteam van de Regionale Huisartsenvereniging, ZIO en de Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland,  al heel snel heeft ingericht bij aanvang van de crisis. De spreekuren op de Huisartsenpoli worden gedaan door huisartsen of waarnemend huisartsen uit Maastricht-Heuvelland op alle weekdagen van 8.00- 23.00 uur. Hiervoor is een dienstregeling ingevoerd. Gemiddeld houden er dagelijks zes huisartsen een spreekuur (elk vijf uur per dag). De meeste patiënten worden gezien in de ochtend en de middag spreekuren op de Huisartsenpoli. In de avonden en in de weekenden is het minder druk.

Geen coronatesten
Op de Huisartsenpoli worden géén testen op Corona uitgevoerd. Het landelijk beleid is nog steeds dat huisartsen hun patiënten niet testen, vanwege de schaarste aan coronatesten. Wel krijgen de patiënten een chirurgisch mond-/neusmasker bij binnenkomst. Op de poli wordt de patiënt goed onderzocht, en wordt bekeken óf en welke behandeling nodig is. De meeste van deze patiënten wordt geadviseerd thuis uit te zieken en contact op te nemen met de eigen huisarts mochten de klachten weer erger worden.  Soms is er een opname in het ziekenhuis nodig. Gemiddeld worden 3 patiënten per dag doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Huisartsenzorg in de “Coronatijd”
De huisartsen in Maastricht-Heuvelland zijn tevreden over de wijze waarop de zorg aan de patiënten op de Huisartsenpoli wordt verleend. In de eigen praktijk doen de huisartsen zoveel mogelijk telefonisch spreekuur, waarbij ze bellen met patiënten met niet-urgente klachten. In overleg wordt dan bekeken hoe de patiënt geholpen kan worden. Daarnaast worden visites gereden vanuit de praktijk of Huisartsenpost naar patiënten in een kwetsbare of urgente situatie, soms in beschermende kleding.

Neem contact op met  huisarts bij gezondheidsklachten
Er komen minder patiënten met ‘niet-Corona-klachten’ naar de huisartsen in de regio en de huisartsenposten.  De grote aandacht voor het coronavirus en het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven speelt hierbij mogelijk een rol. De huisartsen vragen nadrukkelijk aan patiënten om bij ongerustheid over gezondheidsklachten, telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de Huisartsenpost.  Het is niet goed om te lang door te lopen of thuis te blijven met ernstige klachten.
Zowel in de eigen huisartsenpraktijk als op de Huisartsenpost worden mensen met (verdenking op) corona apart opgevangen en onderzocht van andere patiënten en worden de spreekuren op een veilige manier georganiseerd.

Speekuren op Centrale Huisartsenpoli Corona voortgezet
Voorlopig blijft de Huisartsenpoli Maastricht nog geopend in afwachting van verder beleidsvorming door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de regionale huisartsenorganisatie (RHZ). Op (korte) termijn hopen de huisartsen dan weer terug te keren naar de reguliere zorg zoals patiënten dat gewend zijn van hun huisarts.

De Centrale Huisartsenpoli Corona voor de regio Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A, 6217 CS, Maastricht. Het spreekuur op de poli is alleen op afspraak via een verwijzing van de huisarts.