2023

 • Het onderzoek ‘Implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie in Maastricht-Heuvelland’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Karin Flipsen, student Geneeskunde. (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier .

2022

 • Het onderzoek ‘Innovaties in de ouderenzorg ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Lotte van Loon, student Geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2021

 • Het onderzoek ‘Versterking van de GGZ in de huisartspraktijk’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Stefan Arts, student Geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2020

 • Het onderzoek ‘Innovaties in de ouderenzorg; het ELV-loket’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Yvonne Koolen, student Geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2018

 • Het onderzoek ‘The actual use, the contribution of the actual use to the care process, and the added value of the use of the concept of Positive Health as experienced by POH-GGZ, in family medicine practices located in Maastricht-Heuvelland, during consultations with patients with mild to moderate mental health problems’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Lotte Bock, student Gezondheidswetenschappen (Master stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Innovaties in de medicamenteuze behandeling van longpatiënten. Een evaluatie van een regionaal longformularium’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door July Kroeg, student Geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk. Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten bij het gebruik van Positieve Gezondheid door POH-GGZ van ZIO’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Susanne Solberg, student M-ANP Zuyd Hogeschool. Voor de factsheet, klik hier.

2017

 • Het onderzoek ‘Evaluation of the patients’, general practitioners’ and practice nurses’ experiences and opinions towards patient participation in improving integrated care programs for patients with chronic diseases in the region Maastricht-Heuvelland’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Imke Veltmans, student gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Evaluation of the Atrial Fibrillation and Heart Failure Integrated Care Program.’ Dit onderzoek werd uitgevoerd door Claire van Duin, student gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO).
 • Het onderzoek ‘The ‘POH- GGZ’ two years after the implementation in the South of Limburg: an evaluation.’ Dit onderzoek werd uitgevoerd door Sander Smit, student Gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Factors influencing the referral process to Primary Care Plus: a mixed method study based on characteristics, experiences and motives of general practitioners’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Fian Wolfs, student gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2016

 • Het onderzoek “Eén jaar eerstelijns ketenzorg voor patiënten met astma; wat levert het op?”, uitgevoerd door Maud van Hoof, junior onderzoeker ZIO en Anna Huizing, senior onderzoeker ZIO. Voor de factsheet klik hier, voor het volledige onderzoeksrapport klik hier. Voor het artikel in De Eerstelijns klik hier.
 • Het onderzoek ‘Zorggedrag in de eerstelijns ketenzorg COPD in de regio Maastricht-Heuvelland. Inzicht in zorggebruik, zorgmijding en beweegredenen’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Sally Hees, student geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Samenwerking tussen huisarts en gemeente in de regio Maastricht-Heuvelland.’ Dit onderzoek werd uitgevoerd door Thijs Leuven, student geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2015

 • Het onderzoek “Kwaliteit van Spirometrie in de Eerstelijn”, uitgevoerd door Maud van Hoof, junior onderzoeker ZIO en Anna Huizing, senior onderzoeker ZIO. (Factsheet op te vragen bij Maud van Hoof.)
 • Het onderzoek “Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg” werd uitgevoerd door Judith Hazelzet, student gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO). Voor de factsheet klik hier.
 • Het onderzoek ‘Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het inzetten en continueren van een dieetbehandeling voor DM2 patiënten’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Denise Doornebosch en Heleen Fetter, studenten Voeding en Dietetiek aan De Haagse Hogeschool (afstudeerstage bij Dienet en ZIO). Voor de factsheet klik hier.
 • Het onderzoek ‘Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patienten Platform (TIPP) vanuit patiëntenperspectief’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dionne Breij, student gezondheidswetenschappen (master stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2014

 • Het onderzoek ‘Evaluatie DM2-ketenzorg. De inzet en de meerwaarde van de dietist binnen de ketenzorg DM2’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Kirsten Houben, student gezondheidswetenschappen (bachelor stage bij ZIO).
  Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Veranderingen over de tijd en praktijkvariatie binnen de ketenzorg DM2 in de regio Maastricht-Heuvelland; een retrospectief cohort onderzoek van 2009 – 2013’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Anne Timmermans, student geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.

2013

 • Het onderzoek ‘Evaluatie van de eerstelijns ketenzorg Hart- en Vaatziekten in de regio Maastricht-Heuvelland’
  Dit onderzoek werd in 2013 uitgeoverd door Christianne Erens, student geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor het artikel in TSG, klik hier.
 • Het onderzoek “Evaluation of the integrated care program for Mental Health diseases in primary care, from the perspective of care providers’. Dit onderzoek werd in 2013 uitgevoerd door Rene Reinaerts, student Gezondheidswetenschappen (afstudeerstage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘De juiste patiënt op de juiste plek’. Dit onderzoek werd in 2012-2013 uitgevoerd door Martine de Milliano, student geneeskunde (WESP stage bij ZIO). Voor de factsheet, klik hier.
 • Het onderzoek ‘Meet the needs’. In de periode juli 2012 – maart 2013 is door ZIO het onderzoek “Meet the Needs” uitgevoerd. In dit onderzoek is bekeken welke zorgbehoeften inwoners van gemeente Maastricht met een lage SES hebben en in hoeverre het bestaande leefstijlaanbod aansluit bij deze behoefte. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het Achterstandsfonds van LHV (Huisartsenkring Limburg). Hier treft u een factsheet met daarin kort de opzet van het onderzoek, resultaten en belangrijkste conclusies.

2012

 • Het onderzoek ‘Kwaliteit van eerstelijns ketenzorg COPD door de ogen van patiënten’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door ZIO en in 2012 afgerond.
 • Het onderzoek ‘A polyclinic in a primary care continuum for chronic diseases: how does it work for COPD and Cardiovascular risk-management’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Daan van der Meulen, student Gezondheidswetenschappen (afstudeerstage bij ZIO) en in 2012 afgerond.Voor de factsheet, klik hier.