Privacyverklaring voor de patiënt, lees hier.

Privacyverklaring voor de zorgverlener, lees hier.