Met de netwerkaanpak Keigezond Limburg wordt overgewicht domein-overschrijdend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Keigezond Limburg is een persoonlijke aanpak voor kinderen/jongeren en ouders/ verzorgers die een gezondere leefstijl willen en daar hulp bij kunnen gebruiken. Die persoonlijke begeleiding wordt gecoördineerd door één centraal aanspreekpunt, de centrale zorgverlener. De begeleiding die kind en gezin krijgen vanuit de centrale zorgverlener is toegespitst op de hulpvraag en behoeften van kind en gezin. Kind en gezin doorlopen met de centrale zorgverlener globaal de volgende stappen tijdens hun deelname aan het programma:
Stap 1: Brede anamnese en plan van aanpak
Stap 2: Betrekken lokale netwerkpartners
Stap 3: Kinderleefstijlcoach
Stap 4: Afronding

Signaleert u een kind met overgewicht of obesitas bespreek dan met hem/haar en de ouders de mogelijkheid tot deelname aan Keigezond Limburg. (Hulpmiddel: praatplaat huisartsen)

Kinderen moeten aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor deelname:
• Kind is in de leeftijd van 0-18 jaar
• Kind staat ingeschreven bij een huisartspraktijk gelegen in gemeente Maastricht
• Kind heeft overgewicht of obesitas

Huisartsen kunnen kinderen voor deelname aan Keigezond verwijzen naar de centrale zorgverlener via MediX. Voer het kind op in MediX (maak nieuwe patiënt aan) en verwijs via de verwijsknop in het patientdossier naar de centrale zorgverlener.

Zie voor meer informatie: Keigezond folder voor professionals