Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid de patiënt via MediX te verwijzen naar een GLI. De GLI is een programma waarbij patiënten langdurig (24 maanden) begeleid kunnen worden bij het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om tot een gezonde leefstijl te komen en te behouden. In aanmerking komen zowel ketenzorg als niet-ketenzorg patiënten met a) overgewicht (BMI >25kg/m2) en de aanwezigheid van risicofactoren voor HVZ e/o DM2, en b) obesitas (BMI >30kg/m2).

ZIO contracteert de vier bewezen effectieve interventies, te weten Beweegkuur, COOL, Slimmer en Samen Sportief in Beweging*.
Een uitgebreidere beschrijving van de 4 programma’s treft u hier.

Verwijzing naar de GLI gebeurt door de huisarts/poh via MediX (door de patiënt te includeren in het GLI programma en door te verwijzen naar de leefstijlcoach). De leefstijlcoach rapporteert de voortgang en eindrapportage in het daarvoor bestemde MediX formulier en journaal.

De GLI wordt uitgevoerd door een gecertificeerd leefstijlcoach. De gecontracteerde leefstijlcoaches treft u hier.

*Er zijn nog geen leefstijlcoaches gecontracteerd door ZIO die de interventie Samen Sportief in Beweging aanbieden.