Beste huisarts en praktijkondersteuner,

Per 1-1-2023 stopt ZIO met het gebruik en de ondersteuning van de Generieke Ziektelastmeter. Helaas heeft dit project en onderzoek ondanks alle promotie en inzet van medewerkers niet tot een enthousiast gebruik door zorgverleners en patiënten geleid. Het besluit is met het RHZ bestuur gedeeld.

Patiënten worden door Sananet en/of UMC geïnformeerd. Het onderzoek door de Universiteit Maastricht wordt nog verder afgerond en zal met ons gedeeld worden als het klaar is. Toch ook dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet en hun best hebben gedaan. Wij hebben in ieder geval veel geleerd van dit project en deze samenwerking en kunnen deze lessons learned meenemen naar het eventueel implementeren van andere e-healthtools. Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie je wenden aan Leni Hager of Maud van Hoof.