Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Yvonne van Houdt en vanaf 1 april 2022 ben ik, naast Frank Amory, de externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij ZIO.

                                                                                                                                                                                                                   

Wat houdt de functie van een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit in?

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor opvang, advies en begeleiding bij ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele)intimidatie ,discriminatie, bejegening of machtsmisbruik. Daarnaast kan je ook met integriteit kwesties zoals fraude en diefstal bij mij terecht. In vertrouwen bied ik een luisterend oor en denk ik met je mee in oplossingen en mogelijke vervolgstappen.

Naast individuele begeleiding geef ik voorlichting en ondersteuning in het ontwikkelen van beleid op gebied van omgangsvormen , integriteit en gedragscode.

Mensen ondersteunen om in hun eigen kracht te staan om hen zo tot hun recht te laten komen is voor mij de drijfveer om naast medewerkers te staan als Vertrouwenspersoon. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat ik er volledig kan zijn voor de medewerker die een melding doet. Naast de melder staan, tijd ,ruimte, oog en oor hebben voor zijn/haar verhaal en samen kijken wat mogelijkheden zijn om tot eventuele stappen of oplossingen te komen. Veiligheid en vertrouwdheid zijn voor mij basisvoorwaarden om goed te kunnen functioneren in een werkomgeving. Werkprestatie en werkplezier kunnen zo geoptimaliseerd worden.

De uitgangspunten voor mij als vertrouwenspersoon zijn:

  • De melding is vertrouwelijk
  • De vertrouwenspersoon staat naast de melder
  • De melder blijft de probleem eigenaar en regisseur

Waar kunnen jullie mij bereiken als je in vertrouwen een melding wil doen?

Wil je een melding doen dan kan je mij bereiken op yvonne@ttt.nu of bellen naar 06-21596623.

We maken dan een afspraak voor een gesprek welke buiten de organisatie plaats zal vinden. De melding is immers vertrouwelijk dus deze zal dan ook plaatsvinden op een neutrale omgeving.

Frank Amory is als interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit te bereiken op f.amory@zio.nl of bellen naar 06-574173 94.