Er zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in Prescriptor. Benieuwd naar de aanpassingen? Klik hier.

NB: Let er op dat de instellingen van Prescriptor juist zijn ingesteld.
In Prescriptor kun je praktijkinstellingen aanpassen: bij formularium voorkeuren kunt u instellen dat het Heuvelland formularium ‘bovenaan’ komt te staan.

De werkgroep Farmacie houdt zich bezig met het door ontwikkelen van het Heuvelland formularium. Alle suggesties kunt u doorgeven aan Judith Hazelzet (j.hazelzet@zio.nl).