Monitoringsmodule

Na een behoeftepeiling onder huisartsen en POH-s, is besloten een ‘monitoringsmodule’ in MediX beschikbaar te maken, vergelijkbaar met de module 99 voor VVR, maar dan beschikbaar voor alle ketens. De monitoringsmodule is bedoeld voor patiënten die niet voldoen aan de inclusiecriteria voor de keten(s), maar wel bepaalde risico’s hebben en die je in beeld wilt houden. Denk aan astmapatienten die enkel een SABA gebruiken, VRM patiënten met een laag risico, of pré diabeten. In de monitoringsmodule zijn de ketenformulieren beschikbaar om in te registreren zodat je toch bepaalde risicogroepen in beeld kunt blijven houden binnen ‘het ketenzorgsysteem’.

Het verschil met ketenzorg-patiënten zit in de declaratie. De patiënt in de monitoringsmodule moet regulier via HIS gedeclareerd worden en de patiënt in de ketenzorg wordt automatisch uitbetaald door ZIO. Ook de inzet van ketenpartners verloopt buiten de keten cq op de reguliere wijze; ketenpartners kunnen bij een patiënt in de monitoringsmodule ook geen consulten opvoeren.

Voor alle benodigde informatie en werkwijze verwijzen wij jullie naar de handleiding van de monitoringsmodule: ‘Handleiding Medix monitoringsmodule’ (ook in MediX onder het vraagteken-icoontje te vinden).

MIS-HF (NIM) score

Vanaf heden is de volledige MIS-HF (NIM) vragenlijst beschikbaar in het HF-AF-1 formulier om in te vullen, de benodigde scores worden automatisch berekend. Het invullen van de volledige lijst is niet verplicht, het is nog steeds mogelijk om alleen de totaalscores te vullen.

Reminderfunctie

In MediX is per heden een reminder functie beschikbaar waarbij patienten o.b.v. het oproep/afspraken systeem per mail geautomatiseerd een herinnering krijgen een aantal dagen voor het consult. Omdat er nog wat mitsen en maren aan kleven, en het moet passen in de werkwijzes van de praktijk, wordt het op aanvraag beschikbaar gemaakt op praktijkniveau.

Houd rekening met de volgende zaken:

  1. Berichten worden verstuurd namens noreply@zio.nl, niet namens een adres van de praktijk. Hiermee wordt de kans op het niet ontvangen van het bericht aanzienlijk vergroot.
  2. In het bericht wordt gerefereerd naar de afspraak bij de praktijkondersteuner met de naam van uw praktijk.

Mocht u specifieke wensen hebben m.b.t. de inhoud van het bericht dan laat het weten.

  1. De reminder wordt getriggerd door het reeds aanwezige remindersysteem in Medix. Denk er aan bij wijzigingen in de afspraakdatum dat u ook in Medix deze datum aanpast. Er is geen synchronisatie tussen de HIS agenda en Medix.

Heeft u vragen over het gebruik en inhoud van het remindersysteem of wilt u dat deze functionaliteit voor uw praktijk wordt geactiveerd, stuur dan een bericht naar ict@zio.nl.