Er zijn wat aanpassingen bij de Rugpoli; in de bemensing van medisch specialisten, volume en de werkwijze.

1. Het aantal spreekuren wordt uitgebreid met een dagdeel. We volgen op of deze uitbreiding genoeg is om de wachttijd voldoende te reduceren.

2. De vakgroep Pijngeneeskunde zal geen actieve rol meer vervullen bij de Rugpoli. Zij blijven op de achtergrond beschikbaar voor advies. De Rugpoli zal door de vakgroep Orthopedie worden bemenst (een orthopeed en een gespecialiseerd physician assistent).

3. De intake zal niet meer fysiek op de Stadspoli plaatsvinden maar hiervoor wordt een telefonische afspraak ingepland (ongeveer een week voorafgaande aan het fysieke consult op de Stadspoli).

4.Uw patiënt zal gevraagd worden om digitaal thuis een vragenlijst in te vullen. Voor patiënten die dit niet willen of kunnen blijft er de mogelijkheid om dit op de Stadspoli te doen, direct voorafgaand aan het consult.

5. Middels deze aanpassingen verwachten we dat de tijdsinvestering fysiek op de Stadspoli voor de patiënt efficiënter wordt. We zullen deze aanpassingen na de opstartfase evalueren op doelmatigheid.