Per 1 januari 2022 wordt het aanprikken van een intraveneuze toegang voor het toedienen van euthanatica verzorgd door de thuiszorgteams van de systeemaanbieders Envida, Meander en Zuyderland. Vanaf 1 januari zal de ambulancedienst deze service niet meer uitvoeren. De voorbereidingen hebben afgelopen maanden in goed overleg plaatsgevonden. In december zullen de werkinstructies inclusief de telefoonnummers gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.

Namens de werkgroep:
Kay Liedekerken, HACo West
Bem Bruls, HOZL
Ingrid van der Heijden, RHZ – ZIO
Ingrid van der Veld, Zuyderland Thuiszorg
Tessa Schreibers, Meander
Judith Mertens, Envida
Wiel Geraedts, voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
Els Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek